AUSTRÁLIA

 

 

 

POVRCH

 1. Západoaustrálska plošina - je najstaršia časť kontinentu ( pohoria Mac Donellovo, Musgrave. Medzi horskými chrbtami sú plytké panvy s púšťou skalnatou, štrkovou alebo piesočnými presypmi - Veľká piesočná púšť, Gibsonova púšť, Veľká Viktó riina púšť.
 2. Stredná zníženina :
  1. rovina okolo Carpentarského zálivu - zavlažovaná tropickými dažd ami s výbornou naplavenou pôdou a sieťou normálnych riek ( Mitchell, Gilbert, Norman a Flinders )
  2. stredná bezodtoková panva - s bezodtokovými jazerami ( Lake Eyre, Frome, Torrens, Gairdner ) , kraj je suchý
  3. panva Murray- Darling - na juhu je suchá step, smerom na východ sú však častejšie dažde, kraj je úrodný, zavlažovaný riekami ( Riverina )
 1. Východoaustrálska Cordillera - pozdĺž celého východného pobrežia postupujú Austrálske Alpy. Alpy sa delia na tri časti :
  1. severné v Queenslande
  2. stredú časť severozápadne od Brisbane
  3. južnú časť - na juhu sa Alpy zvyšujú a delia sa na rozličné pohoria ( New England, Macpherson Range, Liverpool Ra, Blue Mountains, Australian Alps )

Austrálske Alpy sú dobre zavlažovaným pôvodne zalesneným krajom, ktorý je bohatý na

rudy, zlato a uhlie - stal sa strediskom a jadrom Austrálie

 

PODNEBIE

 1. Severnú Austráliu - tropickú, vždy horúcu, malý nočný aj denný výkyv
 2. Qeensland - v lete dažde, v zime sucho
 3. Východný okraj N. J. Walesu a Viktó rie - podnebie mierne a vždy vlhké
 4. okolie Adelaide v Južnej Austrálii a juhozápadnej Austrálii - v lete sucho, v zime dažde
 5. suché územie vnútornej Austrálie - zaberá asi 2/3 pevniny, na severozápade sa dotýka oceánu, na juhu sa mu približuje, sú tu najväčšie tepelné rozdiely medzi letnou a zimnou dobou

 

RIEKY

 

NERASTNÉ SUROVINY

 

OBYVATEĽSTVO

 

HOSPODÁRSTVO

 

ODVETVOVÁ A ÚZEMNÁ ŠTRUKTÚRA NÁRODNÉHO HOSPODÁRSTVA

 1. súkromné vlastníctvo
 2. štátne a verejné vlastníctvo
 3. družstevné vlastníctvo

 

Hutnícky priemysel

 

Strojársky priemysel

 

Textilný priemysel

 1. Austrálsky bavlnársky priemysel - vyrába bavlnenú priadzu, bavlnené kordy do pneumatík, šijacie nite, bavlnené tkaniny, prikrývky, ručníky ( N.J.Wales, Viktó ria, Queensland a Južná Austrália )
 2. Austrálsky vlnársky priemysel - vyrába vlnené vlákna, česanú a vlnenú priadzu, tkaniny z česanej priadze, rozličné druhy látok ( satény, tafty, krepy )

 

Potravinársky priemysel

 

Ostatné priemyselné odbory

 

Poľnohospodárstvo

 

 

DOPRAVA

 

Zahraničný obchod