VEĽKÁ BRITÁNIA A SEVERNÉ ÍRSKO

 

 

PRÍRODNÉ POMERY

 

POVRCH

 

PODNEBIE

 

VODOPIS

 

NERASTNÉ BOHATSTVO

 

OBYVATEĽSTVO A SÍDLO

 

ZVLÁŠTNOSTI HISTORICKÉHO VÝVOJA

 

ODVETVOVÁ A ÚZEMNÁ ŠTRUKTÚRA NÁRODNÉHO HOSPODÁRSTVA

 

ŤAŽKÝ PRIEMYSEL

 

Uhoľný priemysel

 

Hutnícky priemysel

 

Spracovateľský priemysel

 

Chemický priemysel

 

ĽAHKÝ PRIEMYSEL

 

Textilný priemysel

 

Potravinárstvo

 

POĽNOHOSPODÁRSTVO

 

Doprava

 

Zahraničný obchod

 

REGIONÁLNE ŠTRUKTÚRY

 1. Škótsko
 1. severo a stredoanglický regió n
  1. subregió n Cumberland
  1. subregió n Northumberland
  1. subregió n Lancashire
  1. subregión Yorkshire
 1. Midlandský región
 1. regió n Wales
 1. regió n Londýn
 1. regió n Severné Írsko