BULHARSKO

 

 

PRÍRODNÉ PODMIENKY

 

POVRCH

 

PODNEBIE

 

NERASTNÉ BOHATSTVO

OBYVATEĽSTVO

 

HOSPODÁRSTVO

Energetický priemysel

 

Strojársky priemysel

 

Hutnícky priemysel

 

Chemický priemysel

 

Potravinársky priemysel

Poľnohospodárstvo

 

Doprava

 

REGIONÁLNE ŠTRUKTÚRY

  1. Sofijsko-Pernický
  2. Západomarický
  3. Východomarický
  1. juhozápadnú
  2. južnú
  3. severnú

 

Juhozápadný makroregió n

 

Južná oblasť

 

Sever

 

NERASTNÉ BOHATSTVO