Obchodne listy -slovensky a cesky jazyk

Informacie potrebne pre vytvorenie kupnej zmluvy 1 

Informacie potrebne pre vytvorenie kupnej zmluvy 2 

Informacie potrebne pre vytvorenie kupnej zmluvy 3 

Informacie potrebne pre vytvorenie kupnej zmluvy 4 

Informacie potrebne pre vytvorenie kupnej zmluvy 5